Hiển thị các bài đăng có nhãn Giao phối. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giao phối. Hiển thị tất cả bài đăng
10.11.20

Cầy mangut cái đi gây chiến chỉ để được giao phối với kẻ thù

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những con cầy mangut cái cố tình gây sự để đàn của mình đánh nhau với đàn khác để tranh thủ cơ hội lén lút giao phối với những con đực từ bầy đối thủ.


_____

@ Một cuộc ngoại tình lén lút bên lề cuộc chiến.

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU