Hiển thị các bài đăng có nhãn Giganotosaurus. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giganotosaurus. Hiển thị tất cả bài đăng
16.6.21

Tương quan sức mạnh giữa "Thằn lằn Khổng lồ Phương Nam" Giganotosaurus và T-Rex

Giganotosaurus là một loài khủng long săn mồi to lớn từng sống tại vùng Nam Mỹ (Argentina), mang nhiều đặc điểm để có thể gọi là khủng long bạo chúa phiên bản phương Nam.
@    Giganotosaurus.

_________
BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU